Grote Kerk

Beverwijk

Interieur

Bij binnenkomst in de kerk is links het befaamde Christaan Christian Müller orgel (1756) te zien. Het orgel is van historisch belang, Christian Müller bepaalde het orgelbeeld van het Hollandse orgel in de 18e eeuw.
Als men zich omdraait met de rug naar het orgel dan ziet men de fraai bewerkte eikenhouten preekstoel uit 1610. De preekstoel werd in 1645 omgeven door een eikenhouten doophek met gebeeldhouwde leeuwtjes en een koperen boog. Op de kansel bevindt zich een z.g. Keurbijbel uit 1682.

Van de oorspronkelijk vier tegen het kerkgebouw aangebouwde rouwkapellen zijn er nog drie overgebleven. Aan de noordzijde van het voormalige noordkoor vinden we de grafkapel van het echtpaar Daniël Hogguer en Henriëtte de Mauclerc. Een rouwbord van hun zoon Daniël Lodewijk Hogguer hangt elders in de kerk. Tegen de oostzijde van het voormalig noordkoor treffen we de kapel aan van het echtpaar Joan Corver en Sara Maria Trip. Daarnaast, tegen het voormalig hoofdkoor, was de inmiddels afgebroken kapel Reijnst gebouwd, later bekend als de kapel Hooft Graafland. Vóór de dichtgemetselde toegang treft men nog het houten toegangshek aan met fraai houtsnijwerk. De nog aanwezige grafkelder is thans in bezit van de familie Sluyterman Van Loo. Tegen de zuidmuur van het voormalige hoofdkoor is de grafkapel van het geslacht Van Harencarspel gebouwd waarin zich een aantal prachtig versierde rouwborden bevindt.

Voor het verlaten van de kerk niet vergeten naar het grote bord boven de ingang te kijken. Het 10-gebodenbord uit 1602 boven de zuidingang, met een brede omlijsting, versierd met krulwerk en Vredeman de Vries-motieven. Bij de restauratie is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de achterzijde te fotograferen waarop een eenvoudige schildering is aangebracht met de instellingswoorden van het Heilig Avondmaal: 1 Cor. XI:23-26 en 1 Cor. X:16.
.

Wijkertoren

Bij aankomt bij de kerk was het al wel opgevallen en ook na het vertrek is het niet te missen. De Wijkertoren uit 1475. De ongeveer 70 meter hoge toren heeft een fraai bewerkte renaissance-ingang uit 1631. Boven deze ingang staat de tekst: “DE HERE BEHOEDE UWEN UYTGANG ENDE INGANG VAN NU TOT IN EWICHEYT. PSALM CXXI : VIII”. Zoals nog te zien is werd toen het torengewelf verhoogd. In de toren bevindt zich een luidklok met een middellijn van 1,09 meter, in 1732 gegoten door Nicolaus Muller. Tijdens de 2e wereldoorlog werd deze klok door de Duitsers gevorderd, maar keerde na 1945 weer terug.

Meer over de Grote Kerk van Beverwijk of plan een bezoek tijdens openingstijden. Lees het hier.

E-mail verzonden